Teisės aktų projektai

Centralizuotas teisės aktų projektų skelbimas

Vadovaujantis Vyriausybės programos nuostata, kad turi būti sudarytos realios galimybės visuomenei ir suinteresuotoms grupėms dalyvauti teisės aktų projektų rengimo ir derinimo procese, 2009 m. gegužės 28 d. Vyriausybės posėdyje patvirtinta Teisės aktų skelbimo koncepcija. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 balandžio 15 d. nutarimo Nr. 312 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo nuostatas, Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) yra sukurta Teisės aktų projektų (TAP) posistemė, kurioje centralizuotai kaupiami visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų norminių teisės aktų projektai.

Teisės aktų projektų išvadų teikimas

Teisės aktų projektų archyvas

Atnaujinta:
2021-10-06
Atgal