VMVT veiksmai užtikrinant maisto produktų saugą po gaisro Alytuje

Siekdami apsaugoti vartotojus nuo dioksinais užterštų maisto produktų Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas teikia rekomendacijas gyventojams, ūkininkams ir maisto tvarkymo įmonėms.

Rekomendacijos atnaujinamos atsižvelgiant į naujausius tyrimų rezultatus.

 

REKOMENDACIJOS

Dėl dioksinais paveiktų gyvūnų ir užterštų produktų (atnaujinta 2020-01-22)

Dėl dioksinais paveiktų gyvūnų ir užterštų produktų

Maisto sauga po gaisro: rekomendacijos maisto tvarkymo subjektams 

Dėl vandens, maisto vartojimo, gyvulių laikymo ekstremalios situacijos metu

Gyvūnų laikytojams bei užterštumo aplinkos teršalais stebėsenai

ĮSAKYMAI

2020-03-04 | Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo pakeitimo

2020-02-24 | Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo pakeitimo 

2019-11-22 | Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo pakeitimo

2019-11-15 | Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo pakeitimo

2019-11-08 | Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo pakeitimo 

2019-10-29 | Dėl pieno ir pieno produktų tiekimo į rinką apribojimo pakeitimo

2019-10-25 | Dėl pieno ir pieno produktų tiekimo į rinką apribojimo 

DIOKSINAI 

Dioksinai – tai didelė grupė cheminių junginių, randamų natūralioje aplinkoje. Paprastai dioksinų maiste, ore, vandenyje, dirvožemyje yra nedaug, tačiau didesni jų kiekiai išsiskiria degimo procesų metu kaip šalutiniai produktai. Į aplinką šios cheminės medžiagos patenka dėl pramonės taršos: atliekų deginimo, kurą ar biomasę deginančių jėgainių ir katilinių veiklos, cemento, kalkių, plytų, stiklo, keramikos gamybos procesų, asfalto ruošimo, popieriaus gamybos iš antrinių žaliavų ir kt. Užterštos atliekos, sąvartynai, pramonės įmonių nuotekos, dumblo ar kitų liekanų kaupimas ir laikymas taip pat yra potencialūs taršos dioksinais šaltiniai.  

Netinkamai eksploatuojant pramonės objektus, nesilaikant aplinkosaugos reikalavimų, įvykus nenumatytiems atvejams, užteršiamas oras, dirvožemis ir maistas. Ypač daug dioksinų susidaro įvykus gaisrams ar kilus avarijoms pramonės įmonėse. Dėl kontroliuojamų ir nekontroliuojamų degimo šaltinių, šių teršalų kiekis aplinkoje nuolat kinta.  Plačiau apie dioksinus skaitykite čia .

PRANEŠIMAI SPAUDAI

 2020-05-08 | Į užterštą teritoriją patekusiems Alytaus rajono ūkiams – vis mažiau ribojimų veiklai

2020-01-24 | Alytaus rajono savivaldybės ir VMVT atliktų pieno tyrimų rezultatai – sutampa

 2020-01-23 | Vis daugiau Alytaus rajono ūkininkų gali tiekti pieną

 2019-12-02 | Ūkiuose, kuriuose patvirtinta tarša dioksinais, bus rekomenduojama paskersti produkcijos gamybai auginamus gyvulius

 2019-11-26 | Vis daugiau Alytaus rajono ūkininkų leidžiama tiekti pieną

 2019-11-18 | Po naujausių tyrimų dioksinais užteršto regiono ribos Alytaus rajone sumažėjo

 2019-11-08 | Pieno produktai prekybos vietose – saugūs vartoti

 2019-11-07 | Nuo rytojaus šešių Alytaus r. kaimų ūkininkams bus leista tiekti pieną rinkai ar vartoti asmeninėms reikmėms

 2019-10-31 | Tarša dioksinais patvirtinta dar 7 pieno mėginiuose

 2019-10-30 | Iš prekybos vietų atšaukiama virš 300 t pieno produktų

 2019-10-30 | Tyrimai dėl gaisro Alytuje poveikio maisto saugai tęsiami, rekomendacijos atnaujinamos nuolat

 2019-10-29 | Prevencijos tikslais 5 pieno perdirbimo įmonėms nurodyta laikinai neprekiauti dalimi produkcijos

 2019-10-25 | Gaisro paveiktose teritorijose – kenksmingomis medžiagomis užterštas pienas

 2019-10-25 | Maisto sauga po gaisro: VMVT rekomendacijos maisto tvarkymo subjektams

 2019-10-23 | Atliekami tyrimai, aiškinantis degančių padangų sukeltą poveikį vandens ir maisto saugai, gyvulių pašarams

 2019-10-23 | Gauta Alytaus apylinkėse rasto kiškio gaišenos tyrimo išvada

 2019-10-23 | Gyventojams ir įmonėms – VMVT rekomendacijos dėl vandens, maisto vartojimo, gyvulių laikymo ekstremalios situacijos metu (papildyta)

 2019-10-21 | Rekomendacijos dėl vandens, maisto vartojimo, gyvulių laikymo ekstremalios situacijos metu 

 2019-10-20 I VMVT teikia rekomendacijas gyvūnų laikytojams ekstremalios situacijos atveju

Atnaujinta:
2020-05-11
Atgal