VMVT suburti ekspertai išsakė savo įžvalgas, kaip sustiprinti gyvūnų gerovę ir apsaugą

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) sukvietė patariamąją ekspertų grupę aptarti glaudesnio bendradarbiavimo ir iniciatyvų stiprinant gyvūnų gerovę ir jų apsaugą. 2022-uosius metus Seimui paskelbus Gyvūnų gerovės metais, dėmesys šiai sričiai išliks tarp svarbiausių prioritetų.

Šalia sustiprintos kontrolės, planinių ir tikslinių patikrų, VMVT įgyvendina nemažai įvairių papildomų priemonių, taip pat numačiusi ir naujų iniciatyvų, socialinių bei kitų edukacinių priemonių, skirtų padėti spręsti gyvūnų gerovės problemas.

Taip pat buvo išklausyti ir socialinių partnerių pateikti pasiūlymai, apsikeista nuomonėmis ir naujomis idėjomis, kaip būtų galima Gyvūnų gerovės metais įgyvendinti dar daugiau visuomenei naudingų iniciatyvų. 

„Tik sutelkus bendras pastangas galima tikėtis esminio lūžio gyvūnų gerovės užtikrinimo srityje. Šalia keičiamų teisės aktų, griežtinamos atsakomybės už gyvūnų laikymo sąlygų pažeidimus ir stiprinamos kontrolės bei visuomenės švietimo, įsiklausome ir į socialinių partnerių keliamas problemas, jų matymą, kaip dar tobulinti gyvūnų augintinių apsaugos srities teisinį reglamentavimą. Džiaugiuosi, kad išvien dirbdami su visuomeninių organizacijų atstovais jau dabar pasiekėme reikšmingų rezultatų išaiškinant nemažai nelegalaus gyvūnų veisimo bei prekybos vietų. Šių skirtingų sričių ekspertų diskusijose taip pat dalinamės idėjomis, kaip keisti vis dar nemažos dalies visuomenės požiūrį ir elgseną, susijusią su gyvūnų priežiūra, laikymu, kaip apskritai didinti gyventojų supratimą apie gyvūnų gerovę“, – sakė VMVT direktoriaus pavaduotojas, darbo grupės pirmininkas Vidmantas Paulauskas.

Kuriant tolesnius pokyčius gyvūnų apsaugos srityje, VMVT jau pateikė svarstymui siūlomus teisės aktų pakeitimus dėl draudimo pardavinėti gyvūnus su atliktomis neleistinomis veterinarinėmis procedūromis, taip pat ruošiamasi pradėti taikyti šunų bei kačių veisėjų ir augintinių viešbučių reitingavimo sistemą. Pokyčių duoda ir sustiprinta internetinės prekybos gyvūnais augintiniais skelbimų stebėsena, atliekami kontroliniai gyvūnų pirkimai, naudojant „slapto pirkėjo“ įrankį, ir kt.

Patariamosios grupės susitikime šią savaitę aptartos ir naujos visuomeninių gyvūnų gerovės organizacijų atstovų idėjos, kaip padidinti gyvūnų gerovės lygį. Nuotoliniame susitikime apsvarstytas Lietuvos kinologų draugijos siūlymas keisti veisiamų gyvūnų augintinų laikymui taikomas minimalias laikymo įrangos ar patalpos ploto normas. Iki šiol Veterinarijos reikalavimuose gyvūnų augintinių veisėjams numatytos minimalaus ploto normos lengvesniems nei 10 kg svorio gyvūnams. Atsižvelgus į visų susijusių pusių išsakytus siūlymus ir gavus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos mokslininkų nuomonę, planuojama, kad keičiamas dokumentas dar bus skelbiamas teisės aktų projektų registre viešam svarstymui.

Posėdyje taip pat iškelta iniciatyva drausti veisiamas kates laikyti tam skirtuose narvuose, vietoj to būtų privalu užtikrinti laisvą jų judėjimą patalpoje. Kilus diskusijoms, susitarta grįžti prie šio pasiūlymo ir jį detaliau apsvarstyti kito posėdžio metu.

VMVT iniciatyva suburtoje patariamojoje ekspertų grupėje dirba skirtingų sričių ir patirčių specialistai: ne tik Lietuvos savivaldybių asociacijos bei VMVT atstovai, bet ir visuomeninių gyvūnų teises ginančių organizacijų – viešųjų įstaigų „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“, „Tušti narvai“, „Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija“ ir kitų atstovai, taip pat Lietuvos kinologų, Lietuvos felinologų draugijų nariai, specialistai iš Aplinkos bei Žemės ūkio ministerijų, Žemės ūkio rūmų, LSMU Veterinarijos akademijos mokslininkai, Lietuvos veterinarijos gydytojų bei Lietuvos smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojų atstovai.

Atnaujinta:
2021-09-16
Atgal