Kviečiame teikti siūlymus dėl veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimui aktualaus teisės akto projekto

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) parengė veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą. Šis teisės akto projektas buvo parengtas atsižvelgiant į VMVT socialinių partnerių – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, Lietuvos veterinarijos gydytojų ir Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijų teiktus pasiūlymus.

Kelti kvalifikaciją turi visi veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai.

Viešam derinimui teikiamame teisės akto projekte nustatomos tiek privalomos, tiek ir pasirenkamos kvalifikacijos kėlimo temos, taip pat tikslinamos įskaitomos kvalifikacijos kėlimo valandos. Be to, akcentuojamas kvalifikacijos kėlimas pagal specializaciją – t. y. gydytojai turės deklaruoti, kokius gyvūnus – smulkius ar stambius gydo.

Atkreiptinas dėmesys, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimas bus vertinamas pagal šiuo metu galiojančią tvarką. Tik nuo ateinančių metų jis bus atliekamas pagal nauja redakcija patvirtintą tvarkos aprašą.

Planuojama, kad veterinarijos gydytojai, turintys veterinarijos praktikos licenciją, nuo 2022 m. VMVT teritoriniams padaliniams turės pateikti Veterinarijos gydytojo kvalifikacijos kėlimo deklaraciją, kurios formos pavyzdys pateikiamas keičiamo tvarkos aprašo priede.

Viešam derinimui pateiktame projekte VMVT išbraukiama iš mokymus organizuojančių įstaigų sąrašo.

Numatoma, kad šis įsakymas įsigalios 2022 m. Projektas yra viešai skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Kviečiame suinteresuotus asmenis ir visuomenės atstovus pasiūlymus bei pastabas dėl teisės akto projekto pateikti iki š. m. liepos 5 d. tiesiogiai TAIS arba el. paštu info@vmvt.lt.

Susipažinti su teisės akto projektu galima čia.

Atnaujinta:
2021-06-10
Atgal