Išleistos naujos gairės šviežios paukščių bei kiškinių gyvūnų mėsos gamintojams ir tiekėjams

Parengta nauja naudinga informacija ketinantiems užsiimti šviežios paukščių bei kiškinių gyvūnų mėsos mažais kiekiais gamyba ir tiekimu vietinei rinkai. 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ir toliau siekia skatinti bei edukuoti smulkųjį verslą ruošdama bei pateikdama susistemintą metodinę medžiagą apie pagrindinius reikalavimus, kuriuos turi įgyvendinti ketinantys užsiimti maisto gamybos mažais kiekiais.

VMVT specialistai jau paruošė Mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų rinkai gyvūninių produktų (I-ąją dalį) bei Mikrobiologinių mėginių ėmimo dažnumo suretinimo mažo pajėgumo skerdyklose gaires.

Pagrindinė informacija, su kuria turi susipažinti visi, ketinantys imtis gyvūninių maisto produktų gaminimu ir tiekimu mažais kiekiais, yra pateikiama Mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų rinkai gyvūninių produktų (I-osios dalies) gairėse. Papildomai, pagal produkcijos pobūdį rengiamos atskiros teminės gairės, kurios supažindins su tik tai produktų grupei taikomais specialiaisiais reikalavimais. 

VMVT specialistai taip pat jau parengė ir išleido Gaires specialiesiems reikalavimams ketinantiems mažais kiekiais gaminti ir tiekti vietinei rinkai šviežią paukščių ir kiškinių gyvūnų mėsą. Tai neatsiejama dalis nuo bendrinių, mažais kiekiais gaminamų ir rinkai tiekiamų gyvūninių produktų gairių. Tik įsigilinę į pagrindinėse gairėse pateiktą informaciją, ketinantys gaminti  ir tiekti vietinei rinkai šviežią paukščių ir kiškinių gyvūnų mėsą, turėtų toliau nagrinėti specialiųjų reikalavimų gaires šiai produktų grupei. 

Šiuo metu yra rengiamos gairės kitoms produktų grupėms, jomis jau netrukus viešai pasidalinsime VMVT tinklalapyje.

Daugiau apie bendrųjų gairių išleidimą ir parengimą ketinantiems gaminti ir tiekti vietinei rinkai gyvūninius produktus mažais kiekiais galite susipažinti: ČIA

 

 

 

 

 

Atnaujinta:
2021-08-03
Atgal