EFSA nuolatinis atstovas Lietuvoje

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA – European Food Safety Authority) nuolatinio atstovo Lietuvoje misija – užtikrinti ir plėtoti tinkamą bendradarbiavimą tarp EFSA ir atitinkamų rizikos vertinimo, kontrolės, mokslinių tyrimų institucijų, kitų socialinių partnerių Lietuvoje.

Uždaviniai: užtikrinti reikiamą techninę paramą ir tinkamą bei efektyvų informacijos pateikimą Lietuvos atstovams EFSA patarėjų forume, mokslo komitetuose ir platformose; koordinuoti organizacijų, įsitraukusių į EFSA veiklą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 36 straipsnį veiklą; teikti informaciją visuomenei apie EFSA ir atskirose valstybėse vykdomą rizikos valdymą bei mokslinius tyrimus.

Plačiau skaitykite EFSA nuolatinio atstovo Lietuvoje svetainėje.

Atnaujinta:
2019-07-29
Atgal