Ekologiški maisto produktai

Ekologiški produktai – tai sertifikuoti, ekologinės gamybos būdu pagaminti, žemės ūkio, įskaitant akvakultūrą, produktai:

    - gyvi ar neperdirbti žemės ūkio produktai;

   - maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai;

   - pašarai;

   - augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos;

   - maistui ar pašarams naudojamos mielės.


Laukinių gyvūnų medžioklės ir žvejybos produktai nelaikomi ekologiškais produktais.

Visi ekologiškų produktų gamybos, paruošimo ir platinimo etapai (nuo ekologiško produkto pirminės gamybos iki jo saugojimo, perdirbimo, transportavimo, pardavimo ar tiekimo galutiniam vartotojui) yra sertifikuojami ir vykdoma nuolatinė jų kontrolė bei priežiūra. Lietuvoje nesertifikuojama prekyba fasuotais ekologiškais produktais tiesiogiai vartotojui.

Lietuvoje ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos ir tvarkymo sertifikavimą vykdo VšĮ „Ekoagros“. Jų svetainėje galima patikrinti maisto tvarkymo subjektui ar ūkininkui išduotą sertifikatą ir jo galiojimą http://www.ekoagros.lt/?q=lt/node/25

Visi Europos Sąjungoje pagaminti ekologiški fasuoti maisto produktai turi būti paženklinti Bendrijos ekologinės gamybos logotipu. Taip pat galima savanoriškai naudoti ES logotipą Bendrijoje pagamintiems ekologiškiems nefasuotiems produktams ar bet kuriems iš trečiųjų šalių importuojamiems ekologiškiems produktams. Be to, gali būti naudojami nacionaliniai ir privatūs ekologinės gamybos logotipai.


Ekologiškų produktų auginimas ir gamyba

Ekologiško maisto sertifikavimas

Ekologiško maisto ženklinimas


Teisės aktai


Naudingos nuorodos:

https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/ekologinis-ukininkavimas

http://www.ekoagros.lt/

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_lt.htm

 
Atnaujinta:
2021-07-26
Atgal