Vartotojų skundai

Vartotojas turi teisę įsigyti tinkamos kokybės, saugius maisto produktus ar paslaugas, taip pat gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie produktus ar paslaugas bei savo teisių įgyvendinimo ar gynimo tvarką. Turi teisę į pažeistų teisių gynimą ir į nuostolių atlyginimą.

Jeigu nusipirkote netinkamos kokybės ar nesaugų maisto produktą, turite teisę:

   - reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

   - grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus.

Šiomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti, jei turi prekės pirkimo čekį, ir tol, kol nesibaigė prekės tinkamumo vartoti terminas.

Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš aukščiau paminėtų punktų reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš to pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

Jei pardavėjas, paslaugų teikėjas nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo per 14 dienų pateikti išsamų, motyvuotą rašytinį atsakymą.

Jeigu nepavyksta susitarti, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą visą parą veikiančiu nemokama telefono numeriu 8 800 40 403 arba užpildyti elektroninę skundo formą – anketą.


Vartotojų skundų registravimas ir nagrinėjimas

Gauti vartotojų skundai

Atnaujinta:
2017-03-01
Atgal