Maisto sauga

Aukštas visuomenės sveikatos ir vartotojų interesų apsaugos lygis bei laisvas saugių ir sveikų maisto produktų judėjimas visoje Europos Sąjungoje yra pagrindiniai siekiai užtikrinant maisto saugą. Šiems tikslams įgyvendinti pasitelkiamas integruotas metodas "nuo lauko iki stalo", kuris reiškia, kad priemonių maisto saugai užtikrinti turi būti imamasi visuose maisto grandinės etapuose, t.y. nuo maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimo, maistui skirtų gyvūnų pašarų gamybos, maisto produktų gamybos, perdirbimo ir paskirstymo iki maisto produkto tiekimo galutiniam vartotojui.


Maisto produktai

Maisto sauga ir kokybė

Verslui

Kontrolė

 

 

Atnaujinta:
2016-08-25
Atgal