Veislininkystės veiklų licencijavimas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl Leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Leidimų teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo, ūkinių gyvūnų spermos, embrionų, kiaušialąsčių ėmimo, spermos laikymo ir tiekimo rinkai, embrionų gamybos, kiaušialąsčių persodinimo, embrionų, kiaušialąsčių saugojimo, ūkinių gyvūnų kergimo, pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų, mėsinių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų, ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimo ir žirgų darbingumo testavimo paslaugas išdavimo taisykles ir Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 10.1 papunktį, suderino mokymų organizatorių pateiktas mokymų programas. Suderintas programas galima rasti čia.

VMVT primena, kad mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidos apmokamos asmenų, siekiančių gauti leidimą arba keliančių kvalifikaciją, lėšomis.

Atnaujinta:
2021-09-01
Atgal