Dažnai užduodami klausimai

 • Ar reikalingi ir kokie dokumentai, norint išsiųsti (parduoti) šunį į kitą valstybę?

  Reikalavimai gyvūnui augintiniui vykti į komercinę kelionę, kurios tikslas yra parduoti gyvūną augintinį arba perduoti nuosavybės į jį teises:
  1. Ženklinimas poodine mikroschema.
  2. Vakcinacija nuo pasiutligės arba Deklaracija (jei trečioji šalis įsileidžia jaunesnius, nuo pasiutligės nevakcinuotus gyvūnus).
  3. Gyvūno augintinio pasas.
  4. Veterinarijos sertifikatas komercinei kelionei.
  Veterinarijos sertifikatas komercinei kelionei išduodamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniuose padaliniuose, kurių kontaktus galima rasti čia https://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai
  Komercinį gyvūnų vežimą gali vykdyti tik asmuo, turintis kompetentingos institucijos išduotą gyvūnų vežėjo leidimą. Gyvūnų vežėjų sąrašą galima rasti adresu: https://vmvt.lt/opendata/vko/index.php?kat_id=4
  Atkreipiame dėmesį, kad priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama, reikalavimų, prieš išvykstant gyvūnui gali būti taikomi papildomi tyrimai, reikalinga klinikinė apžiūra, todėl į privatų veterinarijos gydytoją ir VMVT teritorinį padalinį rekomenduojama kreiptis iš anksto.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-04

 • Perku kaime ožkos pieną. Pastebėjau, kad ant dugno atsiranda rausvos spalvos gleivėtos nuosėdos. Ar tai reiškia, kad ožka kažkuo serga? Ar pienas gali būti pavojingas? Kur pieną galima būtu patikrinti?

  Atsiradus piene pakitimų, jo vartoti maistui negalima. Pieną galima ištirti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje, kurią galima pasirinkti pagal gyvenamąją vietą. Laboratorijų kontaktus rasite čia https://nmvrvi.lt/laboratoriniai-tyrimai-2/laboratoriniai-tyrimai/.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-06

 • Esu ūkininkas, auginantis triušius mėsai. Norėčiau įsirengti skerdyklą triušiams skersti (iki 600 vnt. per mėn.). Kur galėčiau rasti informacijos apie reikalavimus tokioms skerdykloms ir pan.?

  Jūsų skerdykloje planuojamas triušių skerdimas pagal apimtis atitiktų kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai reikalavimus, t. y. 600 vnt. per mėnesį arba ne daugiau kaip 150 gyvūnų per savaitę. Tokio pajėgumo skerdykloms taikomi supaprastinti reikalavimai ir joms nėra suteikiamas veterinarinio patvirtinimo numeris. Tokio pajėgumo skerdykloms įrengti taikomi Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. B1-126, kuriuose nustatyti tokių skerdyklų įrengimo ir šviežios mėsos tvarkymo reikalavimai. Dėl tokios skerdyklos įrengimo reikėtų kreiptis į teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistus, kurie suteiks reikiamą informaciją dėl skerdyklos įrengimo reikalavimų ir įregistravimo teritorinėje VMVT tvarkos.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

 • Norėčiau sužinoti, kur galima ištirti mėsos gaminio produktą nustatant jų sudėtį ir kiekį procentais?

  Mėsos gaminių sudėties (kokybės rodiklių) tyrimai atleikami Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) laboratorijoje (J. Kairiūkščio g. 10,  Vilnius).  Informacija: tel. (8 5) 278 80481, el. paštas priemimas@nmvrvi.lt. Mėginiai priimami ir kituose NMVRVI teritoriniuose skyriuose. Daugiau informacijos internete https://nmvrvi.lt/laboratoriniai-tyrimai-2/laboratoriniai-tyrimai/.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-06

 • Ar vaikų maistelyje galima naudoti maisto priedus?

  Kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose maisto priedai nėra naudojami, išskyrus konkrečiai numatytus atvejus. Kokie maisto priedai kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose gali būti naudojami ir kokiomis sąlygosmis, yra nurodyta 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16).

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Noriu pradėti dirbti pagal verslo liudijimą, prekiauti iš autoparduotuvės duonos ir pyrago gaminiais visoje Lietuvoje. Automobilis, kaip autoparduotuvė, yra registruotas Vilniaus m. Kokių dokumentų gali reikalauti maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorius, atliekantis patikrinimą?

  Asmenys, norintys verstis išvežiojamąja prekyba (prekiauti iš transporto priemonės):

  1. Turi būti registruoti ir įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau –  VMVT) tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527.
  2. Turi turėti maisto produktų, kuriais bus prekiaujama, palydinčius dokumentus.
  3. Turi būti pasitikrinę sveikatą (turėti medicininę knygelę) ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka būti išklausę higienos įgūdžių mokymus (turėti galiojantį sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą).

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03

 • Norėjau pasiklausti, ar galima darželiuose likusį maistą nuo vaikų supylinėti į šiukšlių maišus, įskaitant ir sriubą, ir tuos maišus išmesti į paprastus šiukslių konteinerius?

  Viešojo maitinimo atliekos – visos maisto, įskaitant kepimo aliejų, atliekos, susidarančios viešojo maitinimo įstaigose.  Šios atliekos turi būti surenkamos, laikomos atskirai ir atiduodamos įmonei, turinčiai teisę tvarkyti maisto atliekas.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Ar gali kavinės gaminti ir tiekti vartotojams maisto produktus, neturėdamos karšto vandens indams plauti?

  Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) II priedo I skyriaus 4 punktu, turi būti įrengtas adekvatus patogiose vietose įrengtų rankoms plauti skirtų praustuvų skaičius. Rankoms plauti skirti praustuvai turi būti aprūpinti šaltu ir karštu bėgančiu vandeniu, rankų plovimo ir higieniško rankų nusausinimo priemonėmis. Kur reikalinga, maisto plovimui ir rankų plovimui skirtos patalpos turi būti atskiros.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Ar gali būti naudojamas pavadinimas „Natūrali sardinių filė su aliejumi“?

  Tiekiant į Lietuvos rinką žuvies konservus, konservų ženklinime pavadinimas „Natūrali sardinių filė su aliejumi“ negali būti naudojamas - turi būti „Sardinių filė su aliejumi“, nes konservų gamybos metu atliekant terminį apdorojimą iš esmės pakeičiamas produktas, jis netenka pirminių natūralaus produkto savybių. Tai, kad gamyboje naudojami tik natūralūs ingredientai (druska ir natūralūs prieskoniai) neleidžia produktą įvardyti natūraliu.
  Šiuo atveju konservų pavadinime panaudotas terminas „natūrali“ negali būti taikomas ir pagal  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2007 l 12, p.3)  nuostatas dėl maisto produkto maistingumo.
  Maisto produktų ženklinimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 patvirtinta higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“. Šios higienos normos 11 punkte nurodoma, kad ženklinimas ir jo būdai neturi klaidinti pirkėjo dėl maisto produkto charakteristikų, priskirto poveikio arba savybių, kurių jis iš tikrųjų neturi, bei užuominas apie ypatingas maisto produkto savybes, nors tokias savybes turi visi panašūs maisto produktai. Šios nuostatos taikomos ir termino „natūralus“ vartojimui ženklinant maisto produktus. Nepažeidžiant specialiųjų teisės aktų reikalavimų, kuriuose įteisintas termino „natūralus“ vartojimas ženklinant tam tikrus maisto produktus, toks ženklinimas gali būti taikomas. Taikymo pavyzdžiu gali būti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 patvirtinta higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ ženklinant  pavadinime gali būti „Natūralus mineralinis vanduo“.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

 • Noriu pasiteirauti, kokių dokumentų reikia prekybai mugėje? Būtų prekiaujama meduoliais. Nuo kokio amžiaus vaikai tai gali daryti?

  Norint prekiauti mugėje maisto produktais:

  1. Prekiautojas turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) išduotą leidimą (registraciją su suteiktu atpažinimo numeriu) veiklai 47.99.0.M „Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse“ arba kitą VMVT išduotą  leidimą (registraciją, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą) vykdyti maisto produktų gamybą, mažmeninę ar didmeninę prekybą.
  2. Prekės turi turėti palydinčius dokumentus.
  3. Prekiautojas turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos mokymus ir turėti tai patvirtinančius dokumentus, t. y. medicininę knygelę, galiojantį sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą.
  Kokio amžiaus vaikai gali prekiauti, informaciją suteiks Valstybinės darbo inspekcijos specialistai el. p info@vdi.lt.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03

Atgal