Informacija apie darbo užmokestį

  2017 m. II ketvirtis Darbuotojų skaičius 2017 m. III ketvirtis Darbuotojų skaičius 2017 m. IV ketvirtis Darbuotojų skaičius 2018 m. I ketvirtis Darbuotojų skaičius 2018 m. II ketvirtis Darbuotojų skaičius
Direktorius 2550 1 2655 1 2614 1 2701 1 2689 1
Direktoriaus pavaduotojas 2237 4 2257 4 2212 3 2143 4 2176 4
Padalinio vadovas 1417 75 1498 75 1555 74 1515 78 1567 76
Padalinio vadovo pavaduotojas 1183 37 1212 36 1271 37 1280 35 1293 33
Patarėjas 1272 19 1241 17 1222 18 1307 20 1402 21
Vyriausiasis specialistas 815 671 843 662 870 661 887 618 893 624
Vyresnysis specialistas 869 22 844 22 859 23 861 21 879 19
Specialistas 516 360 549 357 544 348 570 351 573 341
Darbininkas 393 68 391 67 401 67 416 67 410 63

 

Atgal