Veiklos aktualijos aptartos pasitarime

Š. m. sausio 9 d. vyko Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritorinių padalinių pasitarimas, kuriame aptartos VMVT aktualijos ir 2019 metų veiklos planai.

Sveikindamas dalyvius VMVT direktorius Darius Remeika pabrėžė, kad nauji metai atneša naujų iššūkių, bet lieka ir tie, su kuriais VMVT susiduria jau penkerius metus. Svarbiausiu jų vis dar yra afrikinis kiaulių maras (AKM). „Įvertindami praėjusių 2018 metų situaciją ir AKM protrūkių skaičių, turime daryti išvadas, kurioms kryptims reikia skirti didžiausią dėmesį šiemet. Prioritetu ir toliau išliks komercinių kiaulininkystės ūkių patikros ir smulkiųjų kiaulių laikytojų konsultavimas, biologinio saugumo žinių diegimas. Be to, nereikėtų pamiršti ir šių metų pastarųjų savaičių, kai Lenkija vienašališkai priėmė sprendimą uždrausti įvežti gyvas kiaules iš Lietuvos II AKM zonos. Taigi, situacija visame regione įtempta, turime siekti, kad AKM zonos būtų kaip galima mažesnės, kad protrūkių išvengtume ar suvaldytume juos veiksmingai ir efektyviai. Daug tikimės iš šiemet pilnu pajėgumu veikti pradedančio AKM kompetencijų centro. Jame dirbantys mokslininkai padės įvertinti AKM protrūkius ir bendrą situaciją objektyviau ir taikyti dar efektyvesnes prevencijos ir kovos priemones“, – sakė D. Remeika.

VMVT teritorinių padalinių viršininkai supažindinti su bendra AKM situacija Europoje ir pasaulyje, pasidalinta kitų ES valstybių patirtimi likviduojant AKM židinius. Nagrinėtos mokslininkų įžvalgos apie galimus kelius, kuriais AKM virusas patenka į kiaulių laikymo vietas, taip pat įvertintas duomenų, surinktų epizootinių tyrimų metu, išsamumas, patikimumas ir klaidos, aptarti siūlymai, kaip šiuos  tyrimus efektyviau atlikti, surinkti daugiau svarbių duomenų ir informacijos. Be to, aptartas biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulininkystės ūkiuose įgyvendinimo kontrolės planavimas ir vykdymas 2019 m., praktiniai šių patikrų pavyzdžiai ir svarbiausi aspektai.

Susirinkusiems pristatytas naujas, nuo 2019 m. įsigaliojęs ūkio subjektų priežiūros planavimo modelis ir su juo susiję priežiūros veiklų vykdymo pokyčiai, suskirsčius teritorinius VMVT padalinius į stambesnius, viso regiono VMVT skyrių veiklą koordinuojančius centrus.

„Džiugu, kad nuo šių metų įsigaliojus naujam Valstybės tarnybos įstatymui, VMVT inspektorių darbo užmokestis padidėjo, tačiau ieškome ir daugiau galimybių jam kelti. Nuo šių metų maisto ir veterinarinė kontrolė bus vykdoma 10 regionų pagrindu. Šie pokyčiai liečia veiklos planavimą ir vykdymą, verslo konsultavimą, skundų ir pranešimų nagrinėjimą. Siekiame, kad teritoriniuose padaliniuose, pasienio veterinarijos postuose dirbančių inspektorių darbo krūvis ir profesinė kompetencija būtų vienodesni, o VMVT vykdoma kontrolė – skaidresnė, kompetentingesnė ir efektyvesnė. Tačiau dėl numatytų pertvarkų mažinti inspektorių skaičiaus neplanuojame, juo labiau, kad šiais metais pradedame vykdyti ir naujas mums patikėtas funkcijas. Visų numatomų struktūrinių pokyčių dėka tikimės ne tik kelti darbuotojų kvalifikaciją, tolygiau paskirstyti darbo krūvį, bet ir rasti galimybių didinti inspektorių darbo užmokestį“, – komentavo VMVT direktorius.

 

 

Atgal